Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów

Rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów – KPiR służy ewidencji operacji gospodarczych, dotyczących przychodów i kosztów.

Księga ta została przewidziana wyłącznie do celów podatku dochodowego od osób fizycznych również dla usług najmu prywatnego rozliczanego na zasadach ogólnych tj. według skali podatkowej. Na jej podstawie ustalamy podstawę opodatkowania danej działalności gospodarczej.

W szczególności, usługi z tego zakresu obejmują:

  • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
  • przygotowanie rocznych zeznań podatkowych
  • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
  • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
  • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem