Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Czynności rewizji finansowej

Czynności rewizji finansowej

W ramach wykonywanych przez nasze biuro czynności oferujemy usługi badania sprawozdań finansowych.

Celem badania sprawozdań finansowych jest uwiarygodnienie informacji finansowych zawartych w sprawozdaniu jednostki, poprzez wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii o prawidłowym zastosowaniu zasad rachunkowości oraz potwierdzenie rzetelności wprowadzenia tych zasad w aspekcie sytuacji majątkowej i finansowej.

W efekcie przeprowadzonych prac biegły rewident stwierdza, czy sprawozdanie i księgi rachunkowe są wolne od uchybień, polegających na zniekształceniu ważnych finansowych informacji.