Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Informacje o firmie

Informacje o firmie

Spółka Skalski i Skalski sp. z o.o. powstała w kwietniu 2000 roku i wpisana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000181594. Od 16.06.2000 r. Spółka wpisana jest na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 2304.

 

Działalnością Spółki kieruje Zarząd:
  • Prezes Zarządu – Bolesław Skalski, biegły rewident nr ewid. 3648
  • Wiceprezes Zarządu –Lucyna Śmiszek – Miernowska, biegły rewident nr ewid. 12099
  • Wiceprezes Zarządu – Ewa Makola

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125 000,00 zł.

Aktualnie w Spółce zaangażowanych jest na stałe 15 osób w tym na umowę o pracę 10 osób. Poza jedną osobą wszyscy pracujący posiadają studia wyższe ekonomiczne, w większości ze specjalizacją rachunkowość. 12 osób ma doświadczenie zawodowe związane z wykonywanymi przez Spółkę usługami od 5 do 43 lat, z przewagą wieku od 30 do 40 lat. Obecnie wykonujemy usługi kompleksowej obsługi w zakresie rachunkowości, podatków oraz kadr i płac dla ponad 70 stałych Klientów z czego dla 53 prowadzimy pełne księgi rachunkowe. W naszej pracy łączymy doświadczenie i kwalifikacje biegłych rewidentów z dużym zaangażowaniem w pracę i stałym podnoszeniem kwalifikacji przez młodszych stażem samodzielnych księgowych.

O dobrej współpracy z naszymi klientami świadczy fakt, iż z 60 z nich współpracujemy dłużej niż 5 lat.

Świadczymy usługi księgowe dla jednostek bez względu na formę własności i rodzaj działalności, a także – adekwatnie do potrzeb danego Klienta – gwarantujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych przy wykorzystaniu profesjonalnych programów finansowo-księgowych.

Oferujemy pełną obsługę finansową firmy, przygotowywanie przelewów, bieżącą analizę stanu płatności wychodzących i przychodzących, windykację należności. Dbamy o terminowe płatności i płynność finansową Klienta.