Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Pełne księgi rachunkowe

Kompleksowe usługi księgowe w oparciu o Ustawę o rachunkowości oraz Krajowe Standardy Rachunkowości

Zobacz więcej

Rozliczanie podatków, opłat i składek ZUS

Kompleksowe przygotowanie miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych kalkulacji do wyliczeń podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS oraz podatku od towarów i usług. Dodatkowo przygotowujemy deklaracje w zakresie podatków lokalnych - podatek od nieruchomości, rolny, podatek od środków transportu.

Zobacz więcej

Rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych, przygotowanie rocznych zeznań podatkowych, prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT

Zobacz więcej

Kadry i płace

Rozwiązania dopasowane do specyfiki działalności oraz struktury zatrudnienia obowiązujących w firmie klienta. Pozostajemy do pełnej dyspozycji w zakresie szybkiego i elastycznego działania podczas zmian składników płacowych i struktury zatrudnienia. Zapewniamy całkowitą poufność i bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych

Zobacz więcej

Doradztwo podatkowe

Usługi przeglądu podatkowego, polegającą na potwierdzeniu zgodności rozliczeń podatkowych a następnie na zaproponowaniu optymalizacji podatkowej poprzez weryfikację możliwości zmniejszenia obciążeń i lepszego planowania podatkowego

Zobacz więcej

Kompleksowe usługi księgowe

oraz doradztwo podatkowe od 15 lat

Spółka Skalski i Skalski sp. z o.o. powstała w kwietniu 2000 roku i wpisana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000181594. Od 16.06.2000 r. Spółka wpisana jest na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125 000,00 zł. Aktualnie w Spółce zaangażowanych jest na stałe 15 osób w tym na umowę o pracę 10 osób.

Skontaktuj się z nami

Kompleksowe usługi księgowe

oraz doradztwo podatkowe od 15 lat

Czynności rewizji finansowej

Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych i innych usług z zakresu rachunkowości

Rozliczanie podatków, opłat i składek ZUS

Rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów

Rozliczenia na zasadach ryczałtu oraz karty podatkowej

Kadry i płace

Doradztwo podatkowe

Inne usługi

Dlaczego my?

co nas wyróżnia

Doświadczenie

Nieprzerwanie, od 15 lat pomagamy firmom i instytucjom w prowadzeniu księgowości i doradztwie.

Zespół

Najlepsi, wykształceni i odpowiedzialni ludzie to nasz największy kapitał.

Gwarancja

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo
posiadamy ubezpieczenie od czynności
finansowych do kwoty 400 tys. euro.

To nie wszystko

Wielojęzyczność obsługi, wsparcie
prawnicze, windykacja należności, obsługa w siedzibie Klienta i nie tylko.

Klienci

którzy obdarzyli nas zaufaniem