Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Rozliczenia na zasadach ryczałtu oraz karty podatkowej

Rozliczenia na zasadach ryczałtu oraz karty podatkowej

Nasze usługi obejmują również obliczanie podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej dla osób fizycznych osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W szczególności, usługi z tego zakresu obejmują:

  • prowadzenie ewidencji przychodów
  • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
  • przygotowanie rocznego zeznania uwzględniającego wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz wysokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 wraz z załącznikami)
  • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem