Biuro rachunkowe biegłych rewidentów

Inne usługi

Inne usługi

 • Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
 • Działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków
 • Wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych
 • Świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
 • Świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów
 • Przeprowadzanie analiz ekonomiczno-finansowych
 • Badanie kondycji finansowej spółki
 • Tworzenie i modyfikacja Polityki rachunkowości, zakładowych planów kont, instrukcji kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i inwentaryzacyjnych
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku
 • Inne usługi zlecone z zakresu rachunkowości i podatków
 • Adres siedziby – zapewniamy naszym Klientom adres, który będzie mógł być wykorzystany do celów prawnych lub korespondencyjnych
 • Dysponujemy salą konferencyjną na spotkania biznesowe